MÄLARÄNG


Bostadstyp: Lägenheter, BTA: ca 4300 kvm, ca 40 bostäder

Projektet i korthet

Stockholms stad arbetar med att utforma en ny detaljplan för ett större område mellan Bredäng och Mälarhöjden. Idag domineras platsen kring Bredängs trafikplats av stora trafikytor som skapar barriärer mellan stadsdelarna. Genom att minska ytorna för bil och bygga en mer effektiv trafikplats närmare motorvägen frigörs plats för nya bostäder. EQ Living har fått en markanvisning för att upprätta ett flerbostadshus utmed Bredängsvägen och utformningen av denna byggnad pågår i detta nu. Tomten har en spännande topografi med sin bergssbrant som kantar mot skogsområdet bakom. Här får våra arkitekter något att bita i!