Klimatsmarta bostäder med en hållbar och
hälsosam miljö från stomme till invändigt material.
Din blivande vardag!

Massivträhus

Energieffektivt

Tack vare det unika väggsystemet från Lignus, där korslimmat trä kombineras med högpresterande isolering, uppnås en mycket god energibalans i våra bostäder.

Bostäderna i Lovisedal planeras för en energibalans under 30 kWh/kvm/år. Om husen dessutom utrustas med solpaneler blir de “Nära nollenergihus”. Energieffektiviteten innebär betydligt lägre förvaltningskostnader för dig som fastighetsägare.

I Lovisedal erbjuds du också möjligheten att delta i en pilotstudie med inbyggda sensorer i träkonstruktionen i samarbete med Stora Enso. Du kommer t.ex. att kunna följa temperaturförändringar i realtid.

Grundutförandet med synligt massivt trä är ett bra miljöval och är standard i våra bostäder.

Bra för klimatet och din boendemiljö!

Miljövinster

Alla bostäder produceras i Sverige med träråvara från certifierade och hållbara skogsbruk. Trä är en förnybar råvara och har en förmåga att binda koldioxid under hela livscykeln.

Högkvalitativa bostäder

Våra bostäder byggs i korslimmat trä (KLT), som är en solid och massiv träprodukt som används för att skapa stabila och robusta konstruktioner.

I Nocks fabrik, i Älvängen (Göteborg) byggs husen till stor del färdiga innan de transporteras till byggplatsen för montage. Det innebär att både badrum och kök är helt färdiga när husen lämnar fabriken. Även samtliga installationer (el, vs, ventilation och styr) är monterade och funktionstestade redan i fabriken.

Produktion i fabrik säkrar byggtiderna, minimerar väderpåverkan på konstruktionen samt möjliggör en hög kontrollgrad av samtliga moment.

Allt detta ger dig en bostad som vi vill hävda håller en mycket högre kvalitet än vad som normalt sett levereras till liknande bostadsprojekt.