Egenproduktion: Nybyggnation med hög grad av egna val

Vad är en egenproducerad bostad?

Egenproducerade bostäder är vad vi på EQ Living valt att kalla vårt koncept för nybyggnation av bostäder där du som boende har stor inverkan på innehållet och utseendet på det som byggs. Du väljer hur du vill ha det och EQ Living bygger ett hem för dig.

Vilken är gruppens roll?

Gruppen, bestående av samtliga framtida boende, finns till för att skapa husets stomme och gemensamma ytor. Tillsammans med dina blivande grannar planerar du på så sätt husets utseende och vilka gemensamma utrymmen ni skall ha, om ni vill ha några sådana.

Vilken är min roll?

Du anger vilka funktioner du vill ha i din bostad och vilken storlek du behöver. Därefter utarbetar du tillsammans med EQ Living en planlösning som är anpassad efter dina behov. Nästa steg är att välja material, ytskikt och maskinell standard. Om du inte är så road av att delta i detaljplaneringen – eller inte hinner – kan du välja att överlåta det åt oss.

Vilken är EQ Livings roll?

Vi erbjuder en struktur inklusive projektfärdig mark och delvis projektfinansiering för uppförande av egen-producerade bostäder. Vi presenterar en byggnad med ett antal basbostäder som du utgår från och som vi anpassar tillsammans med dig efter dina önskemål. Vi levererar en nyckelfärdig bostad byggd efter dina önskemål och ser till att framtagna lösningar följer kommunens och myndigheters regler och riktlinjer.

Hur mycket måste jag engagera mig i projektet?

Vi tror att du vill engagera dig i planering och produktion av din egen lägenhet, men du bestämmer själv hur mycket. Alla har inflytande i gruppens beslutsprocess. Vill du hellre att EQ Living gör jobbet åt dig rekommenderar

vi dig en lösning. Våra arkitekter har ritat bostäder sedan 1952 och kan erbjuda smarta, funktionella planlösningar och gedigna men prismedvetna materialval.

Hur fungerar köpprocessen?

När du bestämt dig för att vara med i projektet skriver vi ett bokningsavtal för aktuell bostad och du betalar en bokningsavgift på 15 000 kr. Därefter har vi ett möte där du berättar vilka önskemål du har för din bostad och vi tar fram ett förslag på justeringar av basbostaden. Du är alltså med och påverkar planlösning, materialval och design för din bostad. Vid undertecknande av bokningsavtalet kommer vi be dig tillhandahålla ett lånelöfte. Nästa steg är att skriva ett köpeavtal och du betalar samtidigt en handpenning på 10% av köpeskillingen för din ägarlägenhet. Övriga inbetalningar sker enligt en i köpeavtalet överenskommen lyftplan med sista betalning när du tillträder din ägarlägenhet.

Vilken finansiell risk tar jag med min investering?

Att investera i ett bostadsprojekt innebär alltid någon form av risk. Innan någon deltar i ett egenproducerat projekt måste personen kunna lämna garantier för finansieringen av sin tilltänkta projektandel, dvs sin bostad. För att minska risken för fördyrningar i byggprocessen arbetar vi med ett system för prefabricerade moduler i korslimmat trä (KLT) som monteras i en industrialiserad process. Eftersom vi bygger i fabrik och levererar montagefärdiga moduler till byggarbetsplatsen kan vi hålla korta ledtider och låga kostnader. Du kommer medges insyn i alla skeden av projektet och vi kommer hela tiden hålla dig informerad om projektets framskridande.

Vad händer med mina pengar under byggtiden?

Projektet kommer huvudsakligen finansieras av EQ Livings projektbolag genom upptagande av byggkreditiv med säkerhet i fastigheten samt med stöd av Boverkets kreditgaranti. Du deltar i finansieringen för uppförande av din ägarlägenhet och din andel av eventuella gemensamma utrymmen och/eller funktioner via en i köpeavtalet överenskommen lyftplan.

Kan jag ångra mig?

En intresseanmälan eller medverkan på ett informations-möte är aldrig bindande. Om du ångrar dig efter att ha skrivit på bokningsavtalet och betalat in bokningsavgiften återfår du pengarna minus en administrativ avgift om 5 000 kr.

Vad är skillnaden mellan en bostadsrättslägenhet och en ägarlägenhet?

Ett bostadshus med ägarlägenheter kan liknas vid att placera radhus på varandra istället för bredvid varandra. Så här beskriver Justitiedepartementet skillnaderna mellan en bostadsrättslägenhet och en ägarlägenhet: ”Bostadsrätt är en nyttjanderätt till en bostads- lägenhet. Nyttjanderätten upplåts av en förening, bostadsrättsförening, som äger det hus där lägenheten finns. Innehavaren av bostadsrätten innehar alltså inte lägenheten med en direkt äganderätt. Medlemmens rätt att själv förfoga över lägenheten är begränsad. Det krävs till exempel särskilt tillstånd för upplåtelse i andra hand. Medlemmen kan förlora sin nyttjanderätt i vissa fall, till exempel om han eller hon har åsidosatt betydelsefulla skyldigheter. En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med en direkt äganderätt. Precis som när det gäller vanliga radhus är utgångspunkten att ägaren har rätt att självständigt förfoga över fastigheten, till exempel genom att överlåta,

pantsätta och hyra ut den. Innehavaren av en ägarlägenhet har alltså större möjligheter att självständigt förfoga över sin lägenhet.”