Egenproducerade bostäder

Egenproducerade bostäder är vad vi på EQ Living valt att kalla vårt koncept för nybyggnation av bostäder där du som boende har stor inverkan på innehållet och utseendet på det som byggs. Du väljer hur du vill ha det och EQ Living bygger ett hem för dig.

Tillsammans med dina grannar bestämmer du om det skall finnas gemensamma utrymmen och funktioner. Kanske ett växthus eller en cykelverkstad?

Inom din egen bostad anger du vilka funktioner och vilken storlek du behöver. Därefter utarbetar du tillsammans med EQ Living en planlösning som är anpassad efter dina behov.

Transparens i kostnader och finanisering

Vi bygger högkvalitativa bostäder där priset du betalar är baserat på produktionskostnaden, istället för markandspriset. För att kunna påverka hur din bostad skall se ut är du med tiidgt i beslutsprocessen. Det innebär också att du deltar i finansieringen för uppförandet av din bostad enligtn en överenskommen lyftplan.

Klimatsmarta bostäder i massivt trä

Vi bygger bostäder med en hälsosam boendemiljö i korlimmat trä - ett förnybart material som binder koldioxid under hela sin livscykel. Alla bostäder produceras i Sverige med träråvarukostnader och hållbara skogsbruk. Byggtekniken som vi har valt ger ett mycket energieffektivt hus med låg energibalans och låga förvaltningskostnader. För oss är långsiktighet ohc hållbarhet viktiga parametrar i arbetet med produktion och tekniklösningar.